Super8 Forum

Welcome you guys to Super8 Forum

Ngôi nhà lý tưởng cho chúng ta thư giản, và đơn giản chỉ là 8 và 8

Chỉ mới mấy lần làm forum nên có nhiều sơ suất, vì thế admins rất mong mấy bạn thông cảm ^^.

  • Để vào forum, các bạn trước tiên Create Account taị wikidot.com ( góc trên bên phải).
  • Sau đó quay trở lại forum www.super8.wikidot.com, đăng kí trở thành member ( 1 phút) = click become a member bên trên
  • Click tiếp log in hàng thứ 2, rùi bấm secret password 12345. End! Bạn trở thành member của forum.

Click vào Recent post để xem những bài post mới nhất nha các mems

HAVE FUN :)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License