Bầu cử tổng thống Mỹ diễn ra như thế nào?
Forum » Let's 8 / Góc học tập » Bầu cử tổng thống Mỹ diễn ra như thế nào?
Started by: Jesty NguyenJesty Nguyen
Date: 03 Mar 2008 17:16
Number of posts: 1
rss icon RSS: New posts
Summary:
Cuộc chạy đua vào Nhà Trắng thường rất gay cấn, kéo dài và hao tiền tốn của. Kể từ lúc bắt đầu tiến hành thăm dò dư luận để quyết định ứng cử cho đến khi trở thành tổng thống là cả một quá trình phức tạp, trải qua nhiều giai đoạn bỏ phiếu.
New Post
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License